SZLACHTA MAZOWIECKA

Władysław Smoleński, Szkice z dziejów szlachty mazowieckiej.
Kraków 1906

„Pisarzy wieku XVI i XVII szlachta mazurska zdumiewała swoją wielością. Zdaniem Miaskowskiego pokryła ona ziemię jak szarańcza. Według Bielskiego w każdym powiecie księstwa mazowieckiego „znajdzie szlachty tak wiele,  jako w województwie drugiem całem“.  Święcicki i Starowolski ogólną liczbę rodzin szlacheckich w województwie mazowieckiem podają na 45.000. Według pierwszego sama ziemia ciechanowska liczyła ich 7.000.

Rozumiej —powiada Paprocki:—gdzie ja piszę dom rozrodzony, tam jest wsi dziesięć, a wszystko panowie, chłopa o zakład nie znajdzie;  jest dwadzieścia i trzydzieści panów w jednej wsi i więcej”. Niemogąc zoryentować się w tłumach „panów” mazurskich, pisze: „przez odległość a nieznaczność ich znać ich nie mogę, ani tam o nich wiedzieć

Pod koniec wieku XVI na 578 milach kwadratowych trzech województw mazowieckich szlachta zagrodowa, niemająca kmieci pańszczyźnianych, uprawiała przeszło 12,000 łanów. W mazowieckiem posiadała ich 9.600, w płockiem 1.864, w rawskiem 550. Przypadało tam średnio na milę kwadratową 20 łanów szlachty zagrodowej, gdy w Wielkopolsce tylko 2, a w Małopolsce zaledwie 1,3.

Mazowsze stanowiło typową krainę małej własności ziemskiej. Własność drobnoszlachecka najobficiej rozsiadła się na prawym brzegu Wisły, pomiędzy Narwią a Bugiem, w ziemiach: nurskiej, wiskiej i łomżyńskiej. Mnóstwo jej było w powiatach województwa płockiego: bielskim, płońskim i mławskim. Najmniej w województwie rawskiem i w ziemi czerskiej.

Mnogość obywateli wycisnęła swe piętno na ukształtowaniu jednostek polityczno administracyjnych. Województwa mazowieckie dzieliły się na 33 powiaty. Tam, gdzie była liczniejsza osiadłość szlachty, powiaty były szczupłe: płoński (w woj. płockiem), makowski (w z. różańskiej),  sąchocki w z. ciechanowskiej obejmowały zaledwie po 5 mil kwadratowych. Obszerniejsze były tylko te jednostki polityczno administracyjne, w których zalegały puszcze a bory: ziemia warszawska 52 mile, czerska 44 mile, powiat kamieniecki w ziemi nurskiej 39 mil , ostrołęcki w łomżyńskiej 36 mil.”

Gniazda szlachty ziemi warszawskiej na Mazowszu


Gniazda szlachty ziemi rawskiej na Mazowszu


Gniazda szlachty ziemi zawkrzeńskiej na Mazowszu


Gniazda szlachty ziemi sochaczewskiej na Mazowszu


Gniazda szlachty ziemi gostynińskiej na Mazowszu


Gniazda szlachty ziemi wyszogrodzkiej na Mazowszu


Gniazda szlachty ziemi łomżyńskiej na Mazowszu


Gniazda szlachty ziemi czerskiej na Mazowszu


Gniazda szlachty ziemi nurskiej na Mazowszu


Gniazda szlachty ziemi płockiej na Mazowszu


Gniazda szlachty ziemi liwskiej na Mazowszu


Gniazda szlachty ziemi różańskiej na Mazowszu


Gniazda szlachty ziemi zakroczymskiej na Mazowszu


Gniazda szlachty ziemi ciechanowskiej na Mazowszu


Gniazda szlachty ziemi wiskiej na Mazowszu


Udostępnij
error: Content is protected!

Szanowni Państwo, nieustannie staramy się dostosowywać treści i obsługę strony do Waszych potrzeb. To możliwe dzięki plikom cookies. Wykorzystujemy je zgodnie z Polityką prywatności. Pozostając na stronie, akceptujecie te warunki. Dziękujemy! more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close