REGULAMIN

Regulamin korzystania z serwisu internetowego w domenach
PROJEKTPODLASIE.PL oraz KAPICA.ORG.PL

§ 1

Dostęp do treści Serwisu jest związany z wymogiem rejestracji konta użytkownika w Serwisie w tym podania przez niego nazwisk oraz nazw parafii z terenu Podlasia oraz Mazowsza którymi jest zainteresowany.

Dostęp do Serwisu związany jest z akceptacją Polityki Prywatności Fundacji im. Ignacego Kapicy oraz z akceptacją zapisów niniejszego Regulaminu.

Brak rejestracji konta, akceptacji Polityki Prywatności a także Regulaminu Serwisu skutkuje brakiem dostępu do treści Serwisu.

§ 2

Wydawcą Serwisu internetowego oraz producentem baz danych w rozumieniu Ustawy o ochronie baz danych jest Fundacja im. Ignacego Kapicy (dawniej grupa Projekt Podlasie) KONTAKT

§ 3

Szczególnej ochronie podlegają poniższe elementy Serwisu:

§ 4

Wszelkie prawa do Serwisu zastrzeżone są na rzecz Fundacji im. Ignacego Kapicy (dawniej grupa Projekt Podlasie), prawa do jego elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji oraz do baz danych są zastrzeżone na rzecz Fundacji im. Ignacego Kapicy lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały – na podstawie współpracy z Fundacją im. Ignacego Kapicy – są udostępniane na stronach Serwisu.

Zarówno Serwis, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402) oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211).

§ 5

Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w Serwisie, nie oznacza nabycia przez użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów oraz do baz danych zawartych w Serwisie.

Zabronione jest w szczególności:

  • kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Serwisu lub jego części
  • pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej co do jakości lub ilości części

W celu ochrony baz danych przed kopiowaniem część rekordów baz jest losowo znakowana.

§ 6

Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku wyznaczonego przez przepisy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy

§ 7

Jakiekolwiek inne niż określone w § 6 korzystanie z utworów i baz danych udostępnianych na stronach Serwisu bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Fundacji im. Ignacego Kapicy (dawniej grupa Projekt Podlasie) jest zabronione, a naruszenie praw Fundacji (lub podmiotów, których utwory lub bazy danych – na podstawie współpracy z Fundacją są udostępniane na stronach Serwisu) do podlegających ochronie utworów i baz danych będzie skutkować odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne.

§ 8

Dane i informacje udostępniane na stronach Serwisu służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które Fundacja im. Ignacego Kapicy uznaje za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy pominięć spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą Fundacji, Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych w Serwisie informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań użytkowników Serwisu.

Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Serwisu ponosi użytkownik. Fundacja im Ignacego Kapicy nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników Serwisu lub osób trzecich z tytułu ewentualnych szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Serwisu.

Powyższy Regulamin został opublikowany oraz udostępniony w Serwisie indeksy.projektpodlasie.pl oraz kapica.org.pl w postaci umożliwiającej jego utrwalenie i zapisanie na dysku twardym komputera lub innym nośniku danych w dniu 16 czerwca 2021 roku.

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Serwisie

Udostępnij
error: Content is protected!

Szanowni Państwo, nieustannie staramy się dostosowywać treści i obsługę strony do Waszych potrzeb. To możliwe dzięki plikom cookies. Wykorzystujemy je zgodnie z Polityką prywatności. Pozostając na stronie, akceptujecie te warunki. Dziękujemy! more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close