CO ROBIMY

Inwentaryzacja

Wykonujemy inwentaryzację archiwów parafialnych oraz diecezjalnych. Gromadzimy informacje o miejscu przechowywania oraz o stanie zachowania dokumentów źródłowych.

Tworzymy KATALOG KSIĄG METRYKALNYCH wszystkich wyznań religijnych funkcjonujących na terenie Rzeczpospolitej w latach 1569-2021. Budujemy też Katalog Staropolskich Ksiąg Sądowych kancelarii sądów grodzkich i ziemskich działających od końca XIV do końca XVIII wieku.

Digitalizacja

W porozumieniu z dysponentami, w oparciu o pracę naszych wolontariuszy i przy wykorzystaniu własnego sprzętu wykonujemy cyfrowe kopie materiałów źródłowych.

Fotografujemy zasoby archiwów parafialnych, archiwów diecezjalnych a także materiały będące w gestii instytucji państwowych oraz osób prywatnych w kraju oraz za granicą. By chronić cenne dokumenty źródłowe propagujemy korzystanie z cyfrowych kopii.

Indeksacja

W oparciu o zdigitalizowane źródła nasi wolontariusze wykonują indeksy nazwisk i nazw miejscowych.

Indeksacja to odczytywanie z dostarczonych zdjęć najważniejszych treści, ułatwiających poszukiwania genealogiczne. Indeksujący opracowują zapisy źródłowe pisane po polsku, rosyjsku oraz po łacinie a następnie przenoszą je do przygotowanego arkusza Excel.

Publikacja

Opracowane źródła są na bieżąco publikowane w internecie w wyszukiwarce baz danych GenPod

Po zakończeniu pracy nad całością zachowanego materiału z danego źródła, dokonujemy weryfikacji i ewentualnych uzupełnień. W finale publikujemy wersję książkową opracowanych indeksów w układzie tabelarycznym poprzedzoną wstępem historycznym.

Ochrona

Zbieramy fundusze na wstępne zabezpieczenie, ochronę i renowację najstarszych ksiąg metrykalnych, ich profesjonalne odgrzybianie oraz zakup specjalistycznych opakowań archiwistycznych. 

Promujemy międzynarodowe standardy opisywania i przechowywania archiwaliów.

Popularyzacja

Planujemy zinwentaryzować, uporządkować a także opracować w formie indeksów nazwisk i nazw miejscowych a także opublikować w sieci stworzone przez Ignacego Kapicę odpisy najstarszych ksiąg sądowych – tzw. „Kapicjan”.

117608
Udostępnij
error: Content is protected!

Szanowni Państwo, nieustannie staramy się dostosowywać treści i obsługę strony do Waszych potrzeb. To możliwe dzięki plikom cookies. Wykorzystujemy je zgodnie z Polityką prywatności. Pozostając na stronie, akceptujecie te warunki. Dziękujemy! more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close