INDEKSACJA KSIĄG SĄDOWYCH

Celem projektu indeksacji staropolskich ksiąg sądowych jest opracowanie (w formie cyfrowej bazy danych indeksów nazwisk i nazw miejscowych) zachowanych ksiąg sądowych sądów grodzkich i ziemskich wytworzonych przez kancelarie sądowe funkcjonujące od XV do końca XVIII wieku.

Opracowujemy księgi sądowe z terenu Podlasia jak i z terenu sąsiadujących z Podlasiem ziem historycznego Mazowsza. Na dzień dzisiejszy baza zawiera 74899 wpisy sądowe, kolejne są sukcesywnie publikowane w wyszukiwarce GenPod.

By uczestniczyć w projekcie nie trzeba znać łaciny.

Chcesz się przyłączyć?
Nie czekaj!
Napisz do nas! KONTAKT

017076
Udostępnij
error: Content is protected!