INWENTARYZACJA I DIGITALIZACJA

Jednym ze statutowych działań Fundacji jest wykonywanie inwentaryzacji oraz digitalizacja archiwów parafialnych. Gromadzimy informacje o miejscu przechowywania oraz o stanie zachowania dokumentów źródłowych. W porozumieniu z dysponentami, w oparciu o pracę naszych wolontariuszy i przy wykorzystaniu własnego sprzętu wykonujemy cyfrowe kopie materiałów źródłowych.

Fotografujemy zasoby archiwów parafialnych, archiwów diecezjalnych a także materiały będące w gestii instytucji państwowych oraz osób prywatnych w kraju oraz za granicą. By chronić cenne dokumenty źródłowe propagujemy korzystanie z cyfrowych kopii.

Od lipca 2021 roku, w porozumieniu z proboszczami parafii rzymskokatolickich Fundacja im. Ignacego Kapicy wykonuje inwentaryzację oraz digitalizację ksiąg metrykalnych parafii z terenu Diecezji Łowickiej.

Rybno Giżyce Iłów Plecka Dąbrowa Mistrzewice Młodzieszyn Brzozów Stary Bąków Górny Chruślin Żychlin Kaszewy Kościelne Głogowiec Witonia Mnich Kutno

W dniu 25 stycznia 2022 została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Kurią Diecezji Łowickiej a Fundacją im. Ignacego Kapicy. Umowa dotyczy wspólnej realizacji Projektu inwentaryzacji oraz digitalizacji zasobów metrykalnych parafii z terenu Diecezji Łowickiej.

Zgodnie z zawartymi umowami efekty inwentaryzacji trafią do budowanego Katalogu Ksiąg Metrykalnych a cyfrowe kopie ksiąg metrykalnych do ich dysponentów oraz do Archiwum Diecezjalnego w Łowiczu. Wytworzone materiały posłużą też do budowy bazy indeksów metrykalnych.

026198
Udostępnij
error: Content is protected!