FUNDACJA

Fundacja im. Ignacego Kapicy powstała 13 kwietnia 2021 roku jako formalna kontynuacja działań założonej w 2014 roku nieformalnej grupy genealogów amatorów działających pod nazwą Projekt Podlasie.

Celem Fundacji jest podejmowanie wszelkich działań: społecznych, charytatywnych, wychowawczych, edukacyjnych, kulturalnych, naukowo badawczych, promocyjnych, wydawniczych na rzecz upowszechniania wiedzy historycznej a także ochrony wielokulturowego dziedzictwa Rzeczypospolitej Polskiej w tym w szczególności źródeł do historii i genealogii.

Fundacja prowadzi działania na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej a swoje cele statutowe realizuje między innymi poprzez:

 • inwentaryzowanie, digitalizowanie, archiwizowanie oraz opracowywanie i publikowanie w formie wyszukiwarki baz danych indeksów ksiąg metrykalnych wytworzonych przez kancelarie parafii wszystkich wyznań religijnych funkcjonujących na terenie Rzeczpospolitej w latach 1569-1940
 • inwentaryzowanie, digitalizowanie, archiwizowanie oraz opracowywanie i publikowanie w formie baz danych indeksów staropolskich ksiąg sądowych
 • inwentaryzowanie, digitalizowanie, archiwizowanie oraz opracowywanie i publikowanie w formie baz danych indeksów staropolskich spisów podatkowych oraz spisów wojskowych
 • tworzenie katalogu zachowanych źródeł do historii i genealogii Rzeczpospolitej
 • gromadzenie, archiwizowanie, opracowywanie i udostępnianie wiedzy o stanie zachowania dziedzictwa kulturowego
 • wspieranie działań związanych z ochroną dziedzictwa narodowego w tym w szczególności pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej na zabezpieczenie i ochronę ksiąg metrykalnych oraz staropolskich ksiąg sądowych
 • publikowanie wydawnictw oświatowych, edukacyjnych oraz naukowych
 • promowanie, inicjowanie oraz prowadzenie badań naukowych wykorzystujących nowoczesne technologie w tym badań DNA do poszerzania wiedzy historycznej
 • organizacja i promowanie idei wolontariatu
 • upowszechnianie wiedzy o celach i działalności Fundacji oraz promowanie i upowszechnianie uzyskanych doświadczeń
 • działania wspierające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • działania na rzecz mniejszości narodowych
 • wspieranie adaptacji społecznej, kształcenia i aktywizacji zawodowej osób starszych oraz osób niepełnosprawnych
 • pomoc w aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
 • współpracę z instytucjami państwowymi, szkołami, samorządami i innymi instytucjami działającymi w kraju i za granicą w zakresie objętym celami Fundacji
 • wspomaganie inicjatyw społecznych zgodnych z celami Fundacji
 • organizowanie, wspieranie finansowe i materialne innych działań służących realizacji celów Fundacji
 • działalność charytatywną

Celem priorytetowym Fundacji jest popularyzacja spuścizny Ignacego Kapicy (1763-1817) oraz kontynuowanie jego pracy.

Nasza niekomercyjna działalność pro bono realizowana jest wyłącznie dzięki pracy wolontariuszy oraz wsparciu i darowiznom od osób prywatnych, firm i instytucji.

120389
Udostępnij
error: Content is protected!

Szanowni Państwo, nieustannie staramy się dostosowywać treści i obsługę strony do Waszych potrzeb. To możliwe dzięki plikom cookies. Wykorzystujemy je zgodnie z Polityką prywatności. Pozostając na stronie, akceptujecie te warunki. Dziękujemy! more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close