INDEKSACJA KSIĄG METRYKALNYCH

Celem projektu indeksacji ksiąg metrykalnych jest opracowanie (w formie cyfrowej bazy danych indeksów nazwisk i nazw miejscowych) zachowanych ksiąg metrykalnych trzech serii (urodzeń, ślubów, zgonów) wytworzonych przez kancelarie parafialne parafii wszystkich wyznań.

Opracowujemy zarówno księgi metrykalne z terenu Podlasia (ziemie: bielska, drohicka, mielnicka) jak i z terenu ziem sąsiadującego z Podlasiem Mazowsza (ziemie: liwska, nurska, łomżyńska, wiska).

Indeksujemy też wybrane parafie ziemi łukowskiej oraz grodzieńszczyzny a także księgi metrykalne najstarszych parafii ziemi brzeskiej Wielkiego Księstwa Litewskiego.

W przeważającej większości opracowujemy księgi będące w zasobie archiwów parafialnych oraz instytucjonalnych archiwów kościelnych. Nie publikujemy zdjęć opracowywanych ksiąg.

Efekty naszych działań są sukcesywnie publikowane w wyszukiwarce indeksów GenPod

Chcesz się przyłączyć? Nie czekaj!
Napisz do Nas! KONTAKT

017072
Udostępnij
error: Content is protected!