POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka ochrony prywatności Fundacji im. Ignacego Kapicy

Polityka Prywatności jest dokumentem, w którym zebrane zostały najważniejsze informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu prowadzonego przez Fundację im. Ignacego Kapicy (dawniej grupa Projekt Podlasie) zwanego dalej Serwisem. Polityka objaśnia, kto jest administratorem danych osobowych, jakie dane są gromadzone, w jakim celu i w jakim okresie, na jakiej podstawie prawnej, a także – jakie prawa przysługują osobom, których dane osobowe są przetwarzane.


Poniższa POLITYKA PRYWATNOŚCI aktualizuje i zastępuje POLITYKĘ PRYWATNOŚCI grupy Projekt Podlasie opublikowaną 12 marca 2017 roku w Serwisie indeksy.projektpodlasie.pl


Polityka Prywatności stanowi zbiór zasad dotyczących ochrony danych osobowych, zasad obowiązujących w Serwisie i stosowanych przez Fundację im.Ignacego Kapicy.


Kto przetwarza dane

Administratorem Danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Fundacja im. Ignacego Kapicy (zwana dalej Fundacją), KRS 0000893807

Fundacja jest właścicielem administratorem i producentem Serwisu publikowanego w domenach projektpodlasie.pl oraz kapica.org.pl

Kontakt z Administratorem Danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem formularza KONTAKT


Podstawa prawna

Fundacja zapewnia, że bezpieczeństwo gromadzonych i przetwarzanych przez nią danych osobowych Użytkowników Serwisu jest  zabezpieczone zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika. Użytkownik wyraża zgodę, akceptując  postanowienia niniejszej Polityki Prywatności w trakcie zakładania w Serwisie konta Użytkownika. Wyrażenie zgody jest niezbędne do uzyskania możliwości korzystania z Serwisu.

Fundacja zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa miejsc, w których przetwarza Dane osobowe.


Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przez Fundację wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikowi prawidłowego dostępu do świadczonych przez Serwis Usług. Jest to między innymi możliwość wyszukiwania treści, edytowania, dodawania, przeglądania i wykonywania zadań w Serwisie, otrzymywanie powiadomień mailowych oraz po wyrażeniu zgody otrzymywanie newslettera.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest warunkiem koniecznym do korzystania z serwisu. Podanie danych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania  danych osobowych jest brak możliwości korzystania z Serwisu.

Dane osobowe są przechowywane do momentu odwołania zgody przez Użytkownika.


Komu powierzane są dane osobowe

Fundacja oświadcza, że dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane żadnym podmiotom ani osobom fizycznym.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.


Jakie dane osobowe są przetwarzane

Dane osobowe Użytkownika Serwisu prowadzonego przez Fundację, których podanie jest obligatoryjne:

  • imię i nazwisko użytkownika
  • nazwa użytkownika
  • adres mailowy użytkownika
  • nazwiska którymi użytkownik jest zainteresowany
  • nazwy parafii którymi użytkownik jest zainteresowany

Miejsce i sposób przetwarzania danych

Dane osobowe przechowywane są w formie elektronicznej na wynajętym serwerze Fundacji a także (w ograniczonym zakresie) na komputerze administratora Serwisu


Uprawnienia osób, których dane osobowe są przetwarzane

Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Fundację ma prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji.
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Dane Użytkownika mogą na jego życzenie zostać usunięte ze zbioru danych Serwisu. Fundacja poinformuje Użytkownika o przebiegu tego procesu.
  • wniesienia sprzeciwu, oraz żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania przez Użytkownika, że przetwarzanie jego  danych osobowych narusza przepisy

Informacja o prawie do przenoszenia danych

W celu skorzystania z wyżej wymienionych praw, osoba zainteresowana powinna skontaktować się z Fundacją poprzez wysłanie wiadomości za pomocą formularza KONTAKT


Powyższa POLITYKA PRYWATNOŚCI została opublikowana oraz udostępniona w Serwisie indeksy.projektpodlasie.pl oraz kapica.org.pl w postaci umożliwiającej jej utrwalenie i zapisanie na dysku twardym komputera lub na innym nośniku danych w dniu 16 czerwca 2021 roku.

POLITYKA PRYWATNOŚCI wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Serwisie

Udostępnij
error: Content is protected!

Szanowni Państwo, nieustannie staramy się dostosowywać treści i obsługę strony do Waszych potrzeb. To możliwe dzięki plikom cookies. Wykorzystujemy je zgodnie z Polityką prywatności. Pozostając na stronie, akceptujecie te warunki. Dziękujemy! more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close