Instrukcja indeksowania ksiąg sądowych

Proces indeksacji ksiąg sądowych został uproszczony do maksimum i polega na odczytaniu i wpisaniu do przygotowanego arkusza odczytanego w księdze nazwiska oraz nazwy miejscowej.

Ponieważ w księgach sądowych nazwiska i nazwy miejscowe były wpisywane po polsku – indeksujący nie musi znać łaciny.Arkusz do indeksacji ksiąg sądowych zawiera następujące kolumny:

lp (liczba porządkowa)
—> liczba porządkowa pozwala na określenie ilości i kolejności wpisów w poszczególnej księdze.


sygnatura księgi
—> sygnatura księgi jest wspólna dla całej księgi. Korzystamy z sygnatury nadanej przez archiwum w którego zasobie jest księga np 58


rok wpisu
—> rok wpisu – wpisujemy sam rok (nie wpisujemy daty dziennej sporządzenia aktu)


numer strony lub karty
—> numer strony jeśli księga posiada paginację (numerację) stron wpisujemy numer strony na której rozpoczyna się wpis np. 1, 2, 3 itd.
lub
—> numer karty jeśli paginacja jest wg. wzoru 1, 1v, 2, 2v, 3, 3v itd.


rodzaj aktu
—> rodzaj wpisu notujemy w brzmieniu oryginalnym (zwykle po łacinie) – jest on podany w nagłówku aktu np. Vulnera, Donatio itd.


nazwiska osób występujących w akcie
wpisujemy:
• zawsze wpisujemy tylko raz (jeśli nazwisko występuje kilka razy)
• kolejne wpisywane nazwiska oddzielamy przecinkiem
• zawsze w liczbie pojedynczej
• zawsze w formie męskiej
• zawsze w pisowni zapisanej w akcie
• pomijamy imiona
• nie wpisujemy nazwisk częściowych lub niepełnych

UWAGA! Wszelkie wątpliwości co do zapisu zaznaczamy stawiając na końcu znak zapytania. Znaki zapytania są wskazówką dla osoby weryfikującej – być może jej uda się odczytać zapis.


nazwy miejscowości występujących w akcie
wpisujemy:
• zawsze tylko raz (nawet jeśli nazwa miejscowości pojawia się w akcie kilka razy)
• kolejne wpisywane nazwy miejscowe oddzielamy przecinkiem
• nazwa miejscowości wpisujemy zawsze tak jak w akcie
• kilkuczłonowe nazwy miejscowości rozdzielamy myślnikami pomiędzy członami, np. Sienica-Klawy, Dąbrowa-Kaski
• nie wpisujemy nazw częściowych lub niepełnych

UWAGA! Wszelkie wątpliwości co do zapisu zaznaczamy stawiając na końcu znak zapytania. Znaki zapytania są wskazówką dla weryfikującego – być może jemu uda się odczytać zapis


uwagi
—> uwagi – w tym miejscu wpisujemy istotne dla genealoga-historyka informacje zawarte w akcie


Nazwę pliku zapisujemy według poniższego formatu:
nazwa księgi_sygnatura
nurska_grodzka_wieczysta_58.xlsx

Udostępnij
error: Content is protected!

Szanowni Państwo, nieustannie staramy się dostosowywać treści i obsługę strony do Waszych potrzeb. To możliwe dzięki plikom cookies. Wykorzystujemy je zgodnie z Polityką prywatności. Pozostając na stronie, akceptujecie te warunki. Dziękujemy! more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close