DNA SZLACHTY

Osadnictwo rycerskie na Mazowszu i Podlasiu rządziło się pewną specyfiką. Osadnicy zakładali nowe wsie zasiedlając je całymi klanami rodzinnymi, specyfika ta znajduje swoje odzwierciedlenie w badaniach genetycznych.

Mowa oczywiście o rodach herbowych, które dla współczesnych są miłym dla oka kolorowym logo rodzinnym, ale dawniej świadczyły nieraz o pokrewieństwie i wspólnych korzeniach rodzin. Rodzin, które z czasem przyjęły zupełnie różne nazwiska.

Dziś, dzięki badaniom y-dna jesteśmy w stanie zweryfikować zarówno te legendarne jak i te zapisane w średniowiecznych dokumentach połączenia poszczególnych rodów rycerskich a dzięki analizie wielu wyników możemy je potwierdzić lub jeśli wyniki są rozbieżne możemy nim zupełnie zaprzeczyć.

Dysponujemy narzędziem o którym nie śniło się naszym poprzednikom, narzędziem które jak żadne inne źródło w historii nie jest podatne na oszustwo czy manipulację.

Etnogeneza szlachty Mazowsza i Podlasia – graficzne zestawienie wyników badań projektu (marzec 2018)

Zapraszamy do udziału w naszym projekcie wszystkich mężczyzn, potomków polskiej szlachty. Jeśli znasz swoją genealogię po mieczu (w linii prostej męskiej) przynajmniej do połowy XVIII wieku i jest ona solidnie udokumentowana w źródłach (księgi metrykalne, księgi sądowe) ten projekt jest właśnie dla Ciebie. Uwaga! Dane zawarte herbarzach traktujemy wyłącznie jako ewentualne źródło drugorzędne.

Jeśli już zrobiłeś własne badania y-dna (minimum test y-37) – napisz do nas – być może właśnie u nas znajdziesz swoich krewnych lub odkryjesz nieznane karty historii Twojej rodziny.

Dołącz do nas! KONTAKT

026198
Udostępnij
error: Content is protected!