Liczebniki

Liczebniki łacińskie

LICZBA ARABSKALICZBA RZYMSKALICZEBNIK GŁÓWNYLICZEBNIK PORZĄDKOWY
1Iunusprimus, -a, -um
2IIduosecundus lub alter
3IIItrestertius
4IVquattuorquartus
5Vquinquequintus
6VIsexsextus
7VIIseptemseptimus
8VIIIoctooctavus
9IXnovemnonus
10Xdecemdecimus
11XIundecimundecimus
12XIIduodecimusduodecimus
13XIIItredecimtertius decimus
14XIVquattuordecimquartus decimus
15XVquindecimquintus decimus
16XVIsedecimsextus decimus
17XVIIseptendecim septimus decimus
18XVIIIduodevigintiduodevicesimus
19XIXundevigintiundevicesimus
20XXvigintivicesimus
21XXIvicesimus primus lub unus et vicesimus
28XXVIIIduodetricesimus
29XXIXundetricesimus
30XXXtricesimus
40XLquadragesimus
50Lquinquagesimus
60LXsexagesimus
70LXXseptuagesimus
80LXXXoctogesimus
90XCnonagesimus
100Ccentesimus
200CCducentesimus
300CCCtricentesimus
400CDquadrigentesimus
500Dquingentesimus
600DCsescentesimus
700DCCseptingentesimus
800DCCCoctingentesimus
900CMnongentesimus
1000Mmillesimus

Liczebniki rosyjskie

LICZBA ARABSKALICZEBNIK GŁÓWNYLICZEBNIK PORZĄDKOWY
1одинпервый
2двавторой
3тритретий
4четыречетвёртый
5пятьпятый
6шестьшестой
7семьседьмой
8восемьвосьмой
9девятьдевятый
10десятьдесятый
11одиннадцатьодиннадцатый
12двенадцатьдвенадцатый
13тринадцатьтринадцатый
14четырнадцатьчетырнадцатый
15пятнадцатьпятнадцатый
16шестнадцатьшестнадцатый
17семнадцатьсемнадцатый
18восемнадцатьвосемнадцатый
19девятнадцатьдевятнадцатый
20двадцатьдвадцатый

Udostępnij
error: Content is protected!

Szanowni Państwo, nieustannie staramy się dostosowywać treści i obsługę strony do Waszych potrzeb. To możliwe dzięki plikom cookies. Wykorzystujemy je zgodnie z Polityką prywatności. Pozostając na stronie, akceptujecie te warunki. Dziękujemy! more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close